ATS - Máy Phát Điện - UPS

ATS ( Automatic Tranfer Swich )

Nguyên lý: là thiết bị chuyển mạch tự động dùng  ở những nơi cần cung cấp điện liên tục cho tải từ 2 nguồn khác nhau:

+ ATS là hệ thống chuyển đổi phụ tải từ lưới điện chính mình sang nguồn dự phòng làm máy phát điện khi mất điện trên lưới.

+ Khi lưới điện hoạt động bình thường trở lại, hệ thống ATS sẽ chuyển đổi phụ tải vận hành với lưới điện chính và sau đó cắt máy phát điện dự phòng.

+ Việc chuyển đổi có thể theo chế độ tự động hoặc điều khiển bằng tay.

Nhiệm vụ chính của ATS:

Khi sự cố xảy ra (mất pha, quá áp, hạ áp, mất nguồn) trên nguồn điện lưới chính, ATS có nhiệm vụ:

 + Ngưng cung cấp nguồn lưới chính vào phụ tải.

 + Khởi động động cơ sơ cấp

 + Đóng nguồn điện cung cấp từ máy phát vào phụ tải.

 Khi nguồn điện lưới có lại trong tinh trạng ổn định, nhiệm vụ của ATS lúc đó là:

 + Ngặt nguồn từ máy phát khỏi tải phụ

 + Đóng lại nguồn điện lưới vào tải

 + Tạo tín hiệu dừng động cơ sơ cấp của máy phát, sau một thời gian tổ máy phát vận hành tại trạng thái không tải.

 

Đăng lúc 22 Tháng Mười Hai, 2016

Để lại bình luận