Tư vấn thiết kế trạm điện

Dịch vụ tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các công trình điện xây lắp trạm điện, trạm biến áp cho nhà xưởng, khu dân cư, khu công nghiệp, cao ốc, chung cư:

- Lập quy hoạch phát triển điện lực vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển các tỉnh, thành phố, quận, huyện.

- Tư vấn, thiết kế trạm biến áp truyền tải và phân phối cấp điện áp đến 35KV các giai đoạn:

Quy trình tư vấn thiết kế trạm điện, trạm biến áp

♦ Báo cáo đầu tư

♦ Dự án đầu tư

♦ Thiết kế kỹ thuật

♦ Thiết kế bản vẽ thi công

♦ Lập Tổng mức đầu tư

♦ Tổng dự toán => Dự toán

♦ Lập Hồ sơ mời thầu

♦ Đánh giá Hồ sơ mời thầu.

- Giám sát tác giả các công trình trạm biến áp.

- Giám sát thi công các công trình đấu thầu trong và ngoài nước.

- Thẩm định thiết kế các công trình trạm biến áp.

- Tham gia xây dựng quy trình quy phạm xây dựng và nghiên cứu các vấn đề liên quan.

tu-van-thiet-ke-tram-dien

Đăng lúc 13 Tháng Bảy, 2016